Ga naar de inhoud

Woning vinden voor uw toekomstige woonwensen

Als u ouder wordt, verandert uw leven. Misschien gaat uw gezondheid achteruit. Komt u dan de trap nog op? Kunt u dan nog steeds in uw woning blijven wonen? Als u nu alvast nadenkt over hoe u straks wilt wonen, heeft u meer keuze. De kans is groter dat u een woning vindt die aan uw woonwensen voldoet.

De gemeentes Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemstede en de corporaties Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Woonopmaat Woningbedrijf Velsen, Rosehaghe, Ymere, Woonzorg Nederland en Brederode Wonen hebben een gezamenlijke 65+-verhuisregeling 'Ouder worden & prettig wonen'.

Deze regeling biedt voordelen voor huurders van 65 jaar of ouder om langer en comfortabeler zelfstandig te wonen. U krijgt voorrang bij Woonservice als u gaat verhuizen naar een andere sociale gelijkvloerse huurwoning die beter past bij uw woonwensen.

> Lees ook de flyer


 

De belangrijkste voordelen

1. Voorrang

U krijgt voorrang op de regulier woningzoekenden bij het zoeken van een geschikte
woning via Woonservice. 

2. Huurbehoud

U neemt uw huidige netto huurprijs mee naar de nieuwe woning, ook als het een
woning is van een andere woningcorporatie. Tenzij de vraaghuur van de nieuwe
woning lager is, en met uitzondering van nieuwbouw. 

3. Ondersteuning

Bent u niet in staat om zelfstandig of met behulp van uw netwerk een woning
te zoeken via Woonservice of heeft u hulp nodig bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing? Dan kunnen wij u doorverwijzen naar
WIJ Heemstede (Bloemendaal) of WonenPlus (Velsen). U kunt dit aangeven op
het inschrijfformulier. 


 

De stappen om een woning te
vinden die bij u past

Stap 1
Voldoet u aan de
voorwaarden van de ‘Ouder worden & prettig wonen’- regeling,
dan kunt u eenvoudig het aanmeldingsformulier invullen. 

Stap 2
Schrijf u in bij
mijnwoonservice.nl als u dat nog niet heeft gedaan.

Stap 3
Na beoordeling van het aangeleverde aanmeldingsformulier informeren wij u over het besluit. Wanneer dit een positief besluit is geven wij de toestemming door aan
Woonservice die dit registreert bij uw inschrijving van Woonservice.


Stap 4
U kunt via de site van Woonservice met voorrang reageren op woningen die met de voorrangsregeling 'Ouder wonen & prettig wonen' worden geadverteerd. Op volgorde
van de inschrijfduur wordt de positie bepaald.

Vraag en antwoord

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u samengevat.
Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.  


Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de Ouder worden en prettig wonen regeling, 
dan kunt u hier uw verzoek digitaal indienen.  
Wilt u het verzoek schriftelijk indienen dan kunt u het PDF bestand
'Aanmeldformulier 'Ouder worden en prettig wonen' gebruiken.

Bent u nog geen 65 jaar dan kunt u, u uiteraard wel alvast inschrijven bij
Woonservice. Zo bouwt u alvast inschrijftijd op.

Voorwaarden

Hieronder leest u de voorwaarden waaraan uw huishouden en uw nieuwe
woning moet voldoen om gebruik te maken van deze 65+-regeling. 

Voorwaarden huishouden

 • U bent 65 jaar of ouder en woont alleen of met uw partner.
 • U woont minimaal 1 jaar in een sociale huurwoning van Woningbedrijf Velsen, Velison wonen, Brederode Wonen, Elan Wonen, Pré Wonen, Rosehaghe, Woonopmaat, Woonzorg Nederland of Ymere.
 • Uw huidige woning heeft een trap of is alleen bereikbaar met een trap.
 • Uw bruto jaarinkomen is niet hoger dan de inkomensgrens die die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen. 

Voorwaarden nieuwe woning

U kunt van deze ‘Ouder worden & prettig wonen’-regeling gebruikmaken als de
nieuwe woning voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • De woning is gelegen in de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Velsen
  of Bloemendaal.
 • De woning wordt door een van de woningcorporaties aangeboden als sociale huurwoning.
 • De woning heeft maximaal drie kamers.
 • De huurprijs past bij het inkomen van het huishouden volgens de grenzen die de overheid jaarlijks vaststelt. Lees hier alles over het passend toewijzen.
 • De woning is zonder trap toegankelijk (tot aan de voordeur).
 • De woning is zonder trap doorgankelijk (binnen de woning)
 • De woningen die in aanmerking komen voor de regeling worden gekenmerkt
  door de afbeelding 'Ouder worden en prettig wonen'.