Ga naar de inhoud

ALV 13 november 2023

Op donderdagavond 13 november 2023 vindt er een ALV van Brederode Wonen plaats.

 


 

ALV 15 november 2022

Op donderdagavond 15 november 2022 vond er een ALV van Brederode Wonen plaats.

ALV - Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekening 2022
Hieronder vindt u de definitieve versie van het Volkshuisvestigingsverslag en Jaarrekening 2022.
Jaarverslag 2022 (Volkshuisvestingsverslag en Jaarrekening).

 


 

ALV najaar 2021

Onze leden zijn per brief uitgenodigd om als vereniging advies uit te brengen over een project dat Brederode Wonen van plan is aan te gaan.

Onze leden zijn per brief uitgenodigd om als vereniging advies uit te brengen over de concept begroting 2022 en het concept-jaarplan 2022.

Update 30 november 2021:
Wij hebben geen vragen ontvangen van onze leden over het Jaarplan 2022 en de Begroting 2021.

ALV - Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekening 2021
Bericht voor alle leden van Brederode Wonen:
Bijgaand vindt u de definitieve versie van het Volkshuisvestigingsverslag en Jaarrekening 2021.
Klik hier voor de brief inclusief de planning.
Klik hier voor het Volkshuisvestigingsverslag en Jaarrekening 2021.

 


 

ALV voorjaar 2021

Ieder jaar rond deze tijd, nodigen wij onze leden uit voor een ALV. Vanwege het coronavirus is het, net als vorig voorjaar, niet mogelijk om de leden bijeen te roepen. Daarom hanteren wij, in overleg met en met instemming van de Autoriteit wonen (Aw), noodgedwonen een andere werkwijze om zo toch onze leden de gelegenheid te bieden formeel schriftelijk advies uit te brengen op het concept -volkshuisvestingsverslag 2020 en de concept-jaarrekening 2020.

Update 10 mei 2021:
Er zijn geen adviezen ontvangen van de leden op het concept-volkshuisvestingsverslag, de concept-jaarrekening en de benoeming van de kandidaat directeur-bestuurder.

Update 11 mei 2021:
De Raad van Commissarissen heeft tijdens de vergadering op 10 mei 2021 het volkshuisvestingsverslag 2020 en de jaarrekening 2020 goedgekeurd. Tevens heeft zij de benoeming van Jan Wim Franken als nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2021, alsook de benoeming van Michelle van Rijn-van Zanten als lid van de RvC op voordracht van de huurdersvereniging, formeel bekrachtigd.

 


 

ALV najaar 2020


Update 16 november 2020:
Wij hebben geen vragen ontvangen van onze leden over het Jaarplan 2021 en de Begroting 2021.

Update 19 november 2020:
Door een technische storing hebben niet alle leden de brief op tijd ontvangen. Wij verlengen daarom de termijn om schriftelijk te adviseren tot 27 november 2020.

Update 30 november 2020:
Er zijn geen adviezen uitgebracht door de leden van onze vereniging op het Jaarplan 2021 en de Begroting 2021. Ook HVB heeft positief geadviseerd. Daarmee is het voorgenomen besluit tot vaststelling van de RvC definitief geworden.

 


 

ALV april 2020


Update 7 mei 2020:
Wij hebben van onze leden geen formeel advies ontvangen op de Jaarrekening 2019 en het Volkshuisvestingsverslag. De documenten zullen voor akkoord worden voorgelegd aan de RvC dd. 11 mei 2020.

Update 12 mei 2020:
De RvC heeft de Jaarrekening 2019 en het Volkshuisvestingsverslag tijdens de vergadering op 11 mei goedgekeurd. Van HVB ontvingen wij een positief advies.

 


 

ALV 11 november 2019

Op maandagavond 11 november 2019 vindt er een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie Het Kruispunt in Velserbroek. Inloop vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur

 


 

ALV 25 april 2019

Op donderdagavond 25 april 2019 vond er een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie: Het Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, te Vogelenzang
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start vanaf 19.30 uur