Ga naar de inhoud

U kunt het onderstaande formulier 'Aanmelding Ouder worden en prettig wonen' invullen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

Huurdersgegevens
Om te beoordelen of u in aanmerking komt, hebben wij de volgende gegevens van u en (eventueel) uw partner nodig:
U kunt deze gratis opvragen via de belastingtelefoon 0800-0543 of online via uw inlogcode via DigiD
Is uw inkomen of gezinssamenstelling dit jaar veranderd? Dan ontvangen wij graag uw recente inkomensgegevens van de laatste 3 maanden (salarisstroken, AOW specificatie of pensioenspecificatie).
Hulp van welzijnsorganistaties
Als u voor de regeling in aanmerking komt heeft u een inschrijving nodig bij Woonservice. Bent u niet in staat om zelfstandig of met hulp van uw netwerk een woning te zoeken via Woonservice? Of heeft u hulp nodig bij administratieve of andere werkzaamheden rondom te verhuizing? Dan kunnen wij u doorverwijzen naar WIJ Heemstede (Bloemendaal) of WonenPlus (Velsen)


Bijzonderheden en opmerkingen