Ga naar de inhoud

Alle bij branchevereniging Aedes aangesloten corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat geldt ook voor Brederode Wonen.
Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van een corporatie. Het is bovendien een manier om verantwoording af te leggen. 
In 2023 is Brederode Wonen voor de vierde keer gevisiteerd, deze keer door Reaflex.

 

Visitatie 2019 - 2022

“Naast de veranderde buitenwereld gebeurt er bij Brederode Wonen zelf ook veel”

Dit is wat ons betreft een uitspraak uit het visitatierapport over Brederode Wonen waarin wij ons niet alleen in herkennen, maar waar wij ook enorm trots op zijn.

De commissie ziet in Brederode Wonen “een kleine betrokken, goed zichtbare woningcorporatie die dichtbij haar bewoners staat, wat wordt gezien en gewaardeerd door zowel huurders als samenwerkingspartners”. De commissie looft de inzet op “leefbaarheid en duurzaamheid, de hands-on mentaliteit om zaken op of over te pakken, het nieuwe ondernemingsplan met haar concrete doelstellingen en het bestuurdersbewustzijn over een goede balans tussen gas geven en remmen”. Dat laatste wordt ook als belangrijk gezien omdat de commissie zich herkent in “de noodzakelijke, desondanks moedige, en forse transitie van de organisatie.”

In de zomer van 2023 heeft een visitatiecommissie van Reaflex Brederode Wonen gevisiteerd. Deze visitatie volgde de (nieuwe) methodiek 7.0. Hoewel de gewijzigde methodiek de vergelijking met de vorige visitatie lastig maakt, wordt vastgesteld dat Brederode Wonen op de goede weg is. De bevindingen zijn over het geheel genomen wat ons betreft positief.

Waar zijn we trots op?

 • Dat wij door al onze stakeholders worden gezien als een fijne samenwerkingspartner die ondanks haar omvang goed zichtbaar is in het netwerk
 • Dat collega-corporaties graag hun samenwerking met ons willen intensiveren;
 • Dat de overgang van een beherende naar een dynamische, meer naar buiten gerichte en actievere organisatie zo zichtbaar is;
 • Dat gezien wordt dat ons nieuwe ondernemingsplan ‘Thuis geven’ in concrete doelstellingen uitgewerkt is;
 • De grote stappen die wij in het verduurzamen van ons bezit maken;
 • De zeer actieve inzet op leefbaarheid;
 • Onze ‘hands on’-mentaliteit om zaken op of over te pakken;

Waar gaan we mee aan de slag? 

 • Het meer samen optrekken met de Huurdersvereniging Brederode
 • De zoektocht naar meer manieren van samenwerking met onze stakeholders
 • Het uitdragen van ons nieuwe strategische ondernemingsplan ‘Thuis geven’
 • Het formuleren van onze wensportefeuille op basis daarvan;
 • De zoektocht naar het juiste tempo;
 • De verdere ontwikkeling van het relatief nieuwe Managementteam
 • De verbetering van de aansturing bij uitbesteding van werkzaamheden

Maatschappelijk visitatierapport


Maatschappelijke visitatierapport 2023


Lees hier het maatschappelijk visitatierapport 2023 (inclusief zienswijze van Brederode Wonen en Huurdersvereniging Brederode).

 

 

Introductievideo