Ga naar de inhoud

Als woningcorporatie doen wij ons uiterste best voor onze bewoners en toekomstige huurders om wonen in de omgeving Velsen en Bloemendaal mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat wij op verschillende vlakken doelen stellen. 

Lees hier ons Strategisch Ondernemeningsplan 'Thuis geven'. 

 

Wij hebben de doelstellingen samengevat in de factsheet hieronder:

Missie:

''Brederode Wonen is een maatschappelijk betrokken organisatie die in de gemeenten Bloemendaal en Velsen in voldoende mate beschikbare en betaalbare huisvesting van goede kwaliteit wil bieden aan mensen die aangewezen zijn op sociale huisvesting.
Wij werken daarbij samen met een vertegenwoordiging van onze huurders, onze gemeenten en maatschappelijke organisaties aan een prettig woon- en leefklimaat.”