Ga naar de inhoud

In het ondernemingsplan van Brederode Wonen verwoordt de missie de bestaansreden:

Missie: Brederode Wonen is een maatschappelijk betrokken organisatie die in de gemeenten Bloemendaal en Velsen huisvesting wil bieden aan huishoudens met een smalle beurs. Wij werken daarbij graag samen met onze huurders en maatschappelijke organisaties aan een prettig woon- en leefklimaat.

De in de missie genoemde huisvesting, bieden we in de vorm van huurwoningen in het sociale segment. In ons werkgebied bestaat een flink tekort in dit segment. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en de vooruitzichten zijn dat de schaarste voorlopig niet zal worden opgelost. Wij hebben daarom de wens om de voorraad sociale huurwoningen tenminste op peil te houden, maar het liefst uit te breiden.

Die wens leidt ertoe dat wij terughoudend zijn bij verkoop van ons bezit. Ook het uitblijven van / de beperkte mogelijkheden om nieuwe sociale huurwoningen te realiseren, maakt dat wij het aantal verkopen beperken en het aanbod sociale huurwoningen zo groot mogelijk houden.

Toch kan er aanleiding zijn om een huurwoning te verkopen. In het verkoopbeleid gaan we in op de aanleidingen die zich kunnen voordoen om tot verkoop over te gaan en de gedragslijn die we daarbij volgen.


Wanneer er toch aanleiding is om een woning te verkopen, doen we dat op de vrije markt.