Ga naar de inhoud

Governance

De corporatiebranche, vertegenwoordigd door branchevereniging Aedes, heeft een eigen Governancecode opgesteld. Hierin staan heldere richtlijnen over het bestuur en de interne controle bij woningcorporaties. Brederode Wonen houdt zich aan deze Governancecode corporaties.

Integriteit

Brederode Wonen werkt vanuit een sterke maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij de gemeente Velsen en de regio Zuid-Kennemerland. Onze medewerkers zijn zich bij de uitvoering van hun werk bewust van de verantwoordelijkheid die zij namens de corporatie dragen.
Wij hechten eraan dat onze klanten en andere belanghebbenden vertrouwen hebben in onze dienstverlening en in de manier waarop wij deze uitvoeren. Om die reden hebben we een Integriteitcode opgesteld. Deze bevat geen uitputtende lijst regels en sancties, maar richtlijnen voor gedrag en handelen van onze medewerkers. Wij vertrouwen erop dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van onze huurders, andere belanghebbenden en elkaar. Dit betekent overigens niet dat de integriteitcode vrijblijvend is; wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen de code kennen en zich er aan houden. Om te waarborgen dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie eventuele onregelmatigheden kunnen melden, is een Klokkenluidersregeling opgesteld.

Privacy

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. Brederode Wonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Hoe wij dit doen leest u in ons privacy statement.