Ga naar de inhoud

Brederode Wonen als werkgever
Brederode Wonen is een woningbouwvereniging en heeft haar kantoor in Bloemendaal. De corporatie bezit circa 1.500 woningen in een aantrekkelijke woonomgeving in de gemeenten Bloemendaal en Velsen.

Vereniging
Brederode Wonen is een vereniging met een tweelagenstructuur, bestaande uit een werkorganisatie en een Raad van Commissarissen. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat een directeur-bestuurder.

Kernwaarden
Als maatschappelijke onderneming is het onze missie om volkshuisvesting te bieden in de gemeenten Bloemendaal en Velsen voor huishoudens met lagere en middeninkomen. Daarbij staat de aandacht voor een goed woon- en leefklimaat centraal.
Onze kernwaarden zijn: dichtbij, sociaal, betrouwbaar en duurzaam.

De medewerkers
De werkorganisatie telt vijftien enthousiaste medewer­kers die een optimaal resultaat nastreven in een informele, collegiale sfeer. Brederode Wonen verwacht dat haar personeel zich daarbij professioneel opstelt.
De corporatie volgt de CAO voor woningcorporaties.

Werken bij Brederode Wonen