Ga naar de inhoud

Plannen

Ieder jaar stelt Brederode een plan op voor haar activiteiten in de komende periode. We gebruiken dit Jaarplan als leidraad voor onze werkzaamheden. Het wordt daarom opgesteld in overleg met het bestuur en Raad van Commissarissen. Ook de huurdersvereniging stellen we in de conceptfase op de hoogte van onze plannen.

Jaarverslag

Na afloop van ieder jaar kunt u in het jaarverslag lezen of wij de voorgenomen plannen hebben gerealiseerd en leggen wij hierover verantwoording af. Ook kunt u lezen welke inkomsten en uitgaven wij in dat jaar hebben gedaan en hoe wij er financieel voorstaan.