Ga naar de inhoud
Onderhoud

Onder groot onderhoud verstaan we bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, het plaatsen van nieuwe kozijnen of een dak-of gevelrenovatie in een complex van woningen.

Groot onderhoud plannen wij ruim van tevoren in. Is uw woning erbij betrokken, dan ontvangt u van ons tijdig bericht. Bij ingrijpend onderhoud kunnen we hinder voor bewoners niet altijd voorkomen. Wij doen ons best het werk zo snel mogelijk af te ronden met zo min mogelijk overlast.