Ga naar de inhoud

Stand van zaken 4 augustus 2023

In aanvulling op het bericht van onze website van 11 mei 2023 over de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) is het volgende te melden.

Brederode Wonen heeft op 2 augustus j.l. voor bijna alle aanvragen (zie de opsomming van de adressen hieronder) inzake de TTB een bevestiging ontvangen van de Belastingdienst.
Daarin wordt bevestigd dat we op 2 mei 2023 de aanvragen hebben ingediend. Onze verwachting was dat we met circa 13 weken na de aanvraag het besluit tot subsidieverlening zouden krijgen, dus uiterlijk eind juli/begin augustus.

Helaas hebben we geen besluit gekregen (met daaropvolgend uitkering van de subsidiebedragen) maar ‘slechts’ een bevestiging van ontvangst. Daarmee heeft de Belastingdienst opnieuw de termijn tot afhandeling van de subsidie aanvragen met maximaal 13 weken verlengd.

Deze ontvangstbevestiging betreft de volgende adressen:

  • Bloemendaalseweg 187 A t/m 187 L
  • Duinlustparkweg 48 A t/m 48 J
  • Teylingerweg 13 A t/m 13 D
  • Teylingerweg 2 A t/m 12 C

Zodra wij meer informatie krijgen van de Belastingdienst over deze TTB regeling, zullen wij u daarover op onze website nader informeren.