Ga naar de inhoud

Achter de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid lag speeltuin ‘De Prethoek’. Vorig jaar zijn de speeltoestellen weggehaald en werd aan omwonenden gevraagd om mee te denken over een nieuwe invulling van de grond. Bewoners Hellen, Esther, Corinne en Bep hadden zich hiervoor aangemeld en samen met hovenier De Bie Buitenwerk en medewerkers van Brederode Wonen is het plan bedacht om een buurttuin aan te leggen.

Afgelopen najaar werden de eerste scheppen in de grond geplaatst voor de aanleg van de nieuwe buurttuin.
De firma De Bie buitenwerk heeft maanden hard gewerkt om de tuin aan te leggen. 

Op woensdag 24 april vond in de tuin de officiële opening plaats.

Onder het genot van een welkomstdrankje, hield directeur-bestuurder Jan Wim Franken een toespraak voor de aanwezigen en onthulde hij een mededelingenbord.
Hovenier Kees van Doorn van De Bie Buitenwerk deelde vervolgens enthousiast zijn ervaring en sprak zijn trots uit over het prachtige resultaat van de tuin.
Daarna nam buurtbewoonster Bep het woord en vertelde over de tijd waarin zij en samen met haar man met liefde de speeltuin verzorgden. Bep is blij dat er een mooie buurttuin voor jong en oud is teruggekomen. Bep: “Het is heel mooi geworden en ik hoop dat er veel mensen gebruik van gaan maken.”

Na deze warme woorden stond Bert van ijssalon Bonasera klaar met zijn ijskar om iedereen van een ijsje te voorzien, waarna iedereen vrij was om van de tuin te genieten.

In de buurttuin zijn diverse voorzieningen aangelegd voor jong en oud. Waaronder een jeu de boulesbaan, een basketbalpaal, zitbankjes en een speelgedeelte voor kinderen. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor een moestuin, zijn er fruitbomen geplant, staat er een insectenhotel en zijn er ook weggeefkastjes geplaatst.

Bewoners maakten al afspraken over het samen onderhouden van de tuin, spraken over een jeu de boules competitie en de kinderen speelden met veel plezier het aangelegde speelgedeelte. Daarnaast werden er pizza’s gebracht en kon iedereen een hapje mee-eten.  

Het was een geslaagde gelegenheid om samen te komen en op deze manier de buurtuin te openen en verbinding met elkaar te zoeken. Brederode Wonen wil de betrokken bewoners Bep, Corinne, Esther en Hellen en De Bie buitenwerk bedanken voor hun inzet bij het creëren van deze prachtige tuin!

Wij wensen de omwonenden heel veel plezier met deze mooie nieuwe buurttuin en hopen dat het een verbindende rol zal spelen in de buurt!

Foto's