Ga naar de inhoud

Op donderdag 26 januari vond de bijeenkomst Veiligheid plaats in het Dorpshuis van Vogelenzang. Johan van Buren, de directeur van Welzijn Bloemendaal, verwelkomde de aanwezigen. Naast informatie over veiligheid deelde oud-inbreker Ever Jansen zijn ervaringen in Vogelenzang. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Politie, Gemeente Bloemendaal, Welzijn Bloemendaal, de Huurdersvereniging van Brederode Wonen en Brederode Wonen.

Uit onderzoek was gebleken dat sommige inwoners uit het dorp een gevoel van onveiligheid ervaren. De organisaties hebben daarom de handen ineengeslagen en zijn gestart met gebiedsgericht werken. Naast de bijeenkomst over veiligheid hebben de organisaties ook deelgenomen aan het project ‘tegel eruit en plantje erin’ in het kader van sociaal tuinieren. Ook wordt er iedere eerste woensdag van de maand tussen 10.00 – 11.00 uur een spreekuur Wonen, Welzijn en Veiligheid in het Dorpshuis van Vogelenzang gehouden. De wijkagente, de dorpscoördinator en de sociaal beheerder van Brederode Wonen zijn op dit spreekuur aanwezig.

Informatie over de vormen van Cybercrime

Na het welkomstwoord lieten de wijkagenten van Vogelenzang, Celia Groenendijk en Michiel van Kessel, aan de hand van sheets de verschillende vormen van Cybercrime zien en wat iemand zelf kan doen om zijn of haar computer te beveiligen. Daarnaast beantwoordden zij vragen van de aanwezigen.

Oud-inbreker Evert Jansen deelt zijn ervaringen in Vogelenzang

Na de pauze kwam oud-inbreker Evert Jansen aan het woord. Hij had ’s middags in Vogelenzang diverse plekken gevonden waar gemakkelijk kon worden ingebroken (zoals openstaande schuurtjes en ramen). De politie was ervan op de hoogte dat Evert door de wijk liep, maar niemand heeft dit aan de politie gemeld.

Evert Jansen liet ook een film zien waarin duidelijk werd hoe gemakkelijk er kan worden ingebroken. Loes Duin, sociaal beheerder van Brederode Wonen, vertelde tenslotte dat er in Vogelenzang nog een aantal projecten op stapel liggen. Zo wordt er een zwerfvuilactie georganiseerd en wordt er op het gebied van duurzaamheid verschillende zaken opgezet. Ideeën vanuit het dorp zijn daarom van harte welkom.

Samen werken aan een veilige woonomgeving 
Heeft u vragen over de bijeenkomst of ervaart u een onveilig gevoel? Geef het aan ons door of kom langs op het spreekuur Wonen, Welzijn en Veiligheid in het Dorpshuis van Vogelenzang. Op deze manier zorgen wij samen voor een veilige woonomgeving.