Ga naar de inhoud

Brederode Wonen doet meer dan het beheren van woningen. Wij willen er actief aan bijdragen dat onze huurders zich prettig en veilig voelen op de plek waar ze leven. Daarom bemiddelen we bij problemen tussen bewoners en besteden we extra aandacht aan kwetsbare huurders.

Buurtactiviteiten
Brederode Wonen hecht belang aan een goede woonomgeving voor onze huurders. Dat betekent niet alleen een goed onderhouden huis en een veilige buurt, maar ook een goed contact met de buren.

Sommige mensen zullen alleen behoefte hebben aan een vriendelijk 'goedemorgen' van de buurman, anderen vinden het prettig om de buren wat beter te kennen.

Brederode Wonen wordt regelmatig benaderd met verzoeken voor een (financiële) bijdrage aan een buurtactiviteit, zoals een buurtbarbeque in de zomer. Alle corporaties – en dus ook Brederode Wonen – zijn door de wetgeving erg beperkt in wat zij voor bijdragen mogen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid. Het bijdragen aan ‘zomaar een buurtbarbecue’ mag bijvoorbeeld niet meer. Maar wat mag dan nog wel? Kunnen bewoners nog een beroep op ons doen voor een bijdrage als zij een activiteit willen organiseren voor de buurt? In sommige gevallen wel.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van aanvragen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget:

  • De initiatieven waaraan wij bijdragen zijn in principe initiatieven in het kader van ‘schoon, heel en veilig’.
  • Een activiteit, zoals een borrel of een barbecue, die aantoonbaar gekoppeld is aan ‘schoon, heel en veilig’, kan (voor een deel) voor vergoeding door Brederode Wonen in aanmerking komen. Daarbij valt te denken aan een bijeenkomst over de introductie van een buurt-app of over inbraakpreventie, maar ook aan schoonmaakacties of het aanpakken van een gemeenschappelijke tuin.
  • Praktische benodigdheden voor een activiteit - zoals prikstokken voor een schoonmaakactie - kunnen (financieel) worden gefaciliteerd door Brederode.
  • De aanvraag voor een (financiële) bijdrage van Brederode voor een bewonersinitiatief dient minstens 4 weken voor de activiteit te zijn gedaan. Daarbij geeft de aanvrager een overzicht van de kosten. Achteraf worden bonnen overlegd.


Buurtbemiddeling
Een ruzie in de straat kan het woonplezier voor alle bewoners bederven. Daarom is het belangrijk dat buurtgenoten conflicten samen oplossen, als het nodig is met hulp van buitenaf. In de gemeente Velsen heeft Brederode een buurtbemiddelingsproject opgericht in samenwerking met andere woningcorporaties, de politie en de gemeente. Via de Stichting Welzijn Velsen helpen vrijwillige bemiddelaars op een laagdrempelige manier buren en buurtgenoten ruzies bij te leggen. Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelingvelsen.nl. Ook in de gemeente Bloemendaal kunt u een beroep op buurtbemiddeling doen. De gemeente heeft dit samen met de Stichting Meerwaarde en de corporaties Brederode Wonen en Pre Wonen georganiseerd. Meer informatie vindt u op www.meerwaarde.nl.

Wonen Plus
Ouderen hebben soms extra ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In Velsen en Bloemendaal biedt Wonen Plus deze hulp. Iedere huurder geven wij vanaf het 65ste jaar een gratis klusabonnement op Wonen Plus. Voor andere diensten van WonenPlus kunnen huurders een aanvullend abonnement nemen van € 10,- per kalenderjaar. Kijk voor meer informatie op de websites van Wonen Plus Velsen of Bloemendaal.

Bemiddeling bij overlast
In wijken waar mensen dicht bij elkaar wonen, valt er niet aan te ontkomen dat buren elkaar wel eens horen. Ook op andere manieren merken ze iets van elkaars bestaan, bijvoorbeeld als iemand schoenen stalt in het trappenhuis of huisdieren in de achtertuin houdt. Enige verdraagzaamheid helpt de sfeer goed te houden, maar daar is een grens aan.
Huurders die op een manier hinder van hun buren ondervinden wordt aangeraden er samen over te praten en afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Komen zij er onderling niet uit, dan nemen onze medewerkers graag een bemiddelende rol op zich in het conflict. Voorwaarde is dat beide partijen willen meewerken. Lees meer over het voorkomen en verminderen van overlast op de pagina Overlast en in de folder Alles over overlast.