Ga naar de inhoud
Woonfraude

Onrechtmatig gebruik van sociale huurwoningen: dat is woonfraude

Hennepteelt, onderverhuur, de woning leeg laten staan of verhuur aan toeristen is niet toegestaan. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die hier recht op hebben én op een wachtlijst staan. Brederode Wonen bestrijdt woonfraude en kan uw hulp goed gebruiken. Met als doel: sneller woonplezier voor woningzoekenden en voor u een veilige en prettige buurt.

Wat is woonfraude?

  • Als de huurder de woning verhuurt aan iemand anders, zonder dat Brederode Wonen daar toestemming voor heeft gegeven.
  • Als de woning lange tijd leeg of onbewoond is, bijvoorbeeld omdat de huurder langdurig in het buitenland verblijft of samenwoont op een ander adres.
  • Als de woning wordt gebruikt voor illegale doeleinden, zoals hennep kweken, drugsverkoop of prostitutie.
  • Als de woning als postadres of opslag wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor criminele activiteiten.
  • In deze gevallen kan Brederode Wonen besluiten de woningen te ontruimen, zodat deze weer beschikbaar komen voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.


Waarom bestrijden wij woonfraude?

  • Om oneigenlijk gebruik van een sociale huurwoning te voorkomen.
  • Om overlast en verval te voorkomen.
  • Om een veiliger gevoel te geven in de buurt.
  • Om kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen te realiseren


(Toeristische) onderverhuur

Toeristische onderverhuur is onder geen voorwaarden toegestaan. Onze woningen zijn gebouwd met gemeenschapsgeld. Ze zijn zéker niet bestemd voor onderverhuur of verhuur aan toeristen, waarbij de huurder er ook nog geld aan verdient. Dit is woonfraude. Wij pakken dit dan ook stevig aan. In het huurcontract staat onderverhuur expliciet vermeld als niet toegestaan.

Hennep en drugs
Brederode Wonen tolereert geen (voorbereiding van) hennepkwekerijen, andere productiewijzen van drugs en/of handel in drugs. Ook niet voor eigen gebruik. Als blijkt dat hier sprake van is, gaan we over tot huisuitzetting.

 

 

Huisbewaring

Wilt u tijdelijk ergens anders wonen? Dan zijn er mogelijkheden om iemand in uw woning te laten wonen voor maximaal 1 jaar. Lees hier meer over huisbewaarderschap.

 

Vermoedt u woonfraude?

Geef het aan ons door. Dat kan anoniem via het meldingsformulier, via (023) 525 91 91 of stuur een e-mail naar info@brederodewonen.nl

 

Vermoedt u dat mensen in uw buurt hennep kweken of handelen in drugs?

Dit kunt u ook melden bij de politie via 0900 8844.
Of Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000.