Ga naar de inhoud

Brederode Wonen wil graag weten wat huurders belangrijk vinden als het gaat om hun woning en de buurt. Op die manier kunnen we ons beleid zo veel mogelijk laten aansluiten bij hun wensen. Die inspraak is op verschillende manieren gewaarborgd.

 

Huurdersvereniging

De inspraak van huurders is geregeld in de Wet Overleg Huurder/Verhuurder. Ook binnen Brederode is een huurdersvereniging actief. Via deze vereniging houden we contact met huurders over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bespreken we met de Huurdersvereniging zaken als de begroting, het jaarverslag en het huurbeleid. De huurdersvereniging houdt contact met haar achterban (de huurders van Brederode Wonen) en vormt de formele vertegenwoordiging van de huurders richting de corporatie.
Huurdersvereniging Brederode heeft een eigen website waarop u alles over hen kunt vinden.

Wilt u lid worden van de Huurdersvereniging Brederode? Klik hier voor het lidmaatschapsformullier.

Buurtcommissies

Er is gekozen om de term ‘Bewonerscommissies’ niet meer te gebruiken omdat dit voor verwarring kan zorgen in verband met de bewonerscommissies in de zin van de Overlegwet. Daarom kiezen wij voor de benaming “Buurtcommissies’. Deze vallen niet onder de Overlegwet, hebben niet dezelfde bevoegdheden en staan ook los van de Huurdersvereniging. Het gaat om een minder formele- en daarmee iets vrijblijvender- participatievorm dan bewonerscommissies in de zin van de Overlegwet. Omdat de buurcommissies niet aan zoveel formaliteiten gebonden zijn, zijn ze laagdrempeliger en praktischer ingesteld en hopen we dat de bereidheid om hieraan deel te nemen, groter is.

Brederode Wonen streeft ernaar buurtcommissies te hebben voor alle buurten waar zij actief is. Het werkgebied van Brederode Wonen is hiertoe opgesplitst in de volgende buurten:
  • Velserbroek, Langemaad e.o.
  • Velserbroek, Akenbuurt
  • Santpoort-Zuid rondom de Bloemendaalsestraatweg en ten oosten hiervan
  • Santpoort-Zuid (west) en Bloemendaal ten noorden van Duinlustparkweg
  • Bloemendaal-noord
  • Bloemendaal-dorp
  • Overveen
  • Aerdenhout
  • Vogelenzang ten oosten van Vogelenzang
  • Vogelenzang ten westen van de Vogelenzangseweg

Op dit moment is er voor enkele buurten nog geen buurtcommissie actief.

Brederode overlegt één of meerdere keren per jaar met de buurtcommissies, afhankelijk van de behoefte. De leden van de commissies weten wat er in hun buurt speelt en waar aandacht van de woningcorporatie nodig is. De buurtcommissies worden betrokken bij het oplossen van eventuele problemen in de buurt.
Daarnaast worden de adressen van nieuwe bewoners, als de bewoner daar toestemming voor geeft, doorgegeven aan de betreffende buurtcommissie, zodat men de nieuwe bewoner met bloemen en eventuele informatie welkom kan heten in de buurt.


Inspraak bij renovaties, groot onderhoud of duurzaamheidsprojecten

Om een woongebouw in goede staat te houden is soms renovatie, groot onderhoud of verduurzaming nodig.  Omdat zo’n project gevolgen heeft voor de bewoners, besteedt Brederode extra aandacht aan het overleg met hen. Tijdens de voorlichtingsavond voor de huurders vragen we vrijwilligers uit hun midden die voor de duur van het project een commissie willen vormen. Wij stellen de inbreng van bewoners zeer op prijs en deze aanpak waarborgt dat hun stem wordt gehoord.

Lid worden?

Wilt u meepraten over wat u belangrijk vindt voor de buurt en lid worden van een buurtcommissie? Of wilt u meer weten over inspraak voor huurders? Neem dan contact op met onze medewerker Sociaal Beheer.