Ga naar de inhoud
Tips en info nieuwe huurders
Gefeliciteerd met uw nieuwe woning!
Hieronder vindt u een aantal belangrijke tips en informatie.

 

Uw inschrijving als woningzoekende vervalt

Zodra u een huurcontract voor een sociale huurwoning heeft afgesloten, vervalt uw inschrijving bij Woonservice. Wilt u in de toekomst weer op zoek gaan naar een andere sociale huurwoning? Schrijf u dan opnieuw in bij www.mijnwoonservice.mijndak.nl.

 

Huurde u al een woning?

Als u al een woning huurde, vergeet deze dan niet tijdig op te zeggen. Hiermee voorkomt u dubbele lasten.

 

Wijzig uw adres bij de gemeente

Schrijf uzelf en uw eventueel meeverhuizende partner en kinderen in op uw nieuwe adres. U doet dit bij de gemeente Bloemendaal of bij de gemeente Velsen. U dient zich uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan te melden bij de gemeente.

 

Huur betalen

De huur dient vóór de eerste van de maand te zijn betaald. De meest eenvoudige manier om te betalen is Brederode Wonen te machtigen om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Kiest u niet voor een automatische machtiging, dan ontvangt u rond de 20ste van de maand een huurnota. Lees hier meer over het betalen van de huur.

 

Huurtoeslag

Het kan zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Of u huurtoeslag kunt ontvangen hangt af van meerdere factoren waaronder de maandelijkse huurprijs, uw inkomen en uw woonsituatie. Een proefberekening maken of huurtoeslag aanvragen kan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Ontving u in uw vorige huurwoning al huurtoeslag, dan moet u uw nieuwe situatie doorgeven aan de belastingdienst. Het kan namelijk zijn dat u in uw nieuwe huis meer of minder huurtoeslag gaat ontvangen. Uw nieuwe situatie kunt u online doorgeven bij de Belastingdienst in ‘Mijn toeslagen’. Doe dit 2-3 dagen nadat u de verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente. Dan is uw nieuwe adres namelijk bekend bij de belastingdienst

 

Meld u aan voor gas, water en elektra

Zorg dat uw gas-, water- en energieaansluiting goed geregeld wordt in uw nieuwe huis. Dit is meestal niet ingewikkeld, maar wel belangrijk. U kunt uw huidige energieleverancier aanhouden, maar het kan ook lonen om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. Geef de adreswijziging wel op tijd door, dat is ook voor de afrekening van belang.

Het is niet mogelijk om zelf te kiezen voor een waterleverancier. Het is wel belangrijk om de standen van de watermeter in het oude en nieuwe huis op te nemen en uw verhuizing door te geven aan PWN.

 

Verzekeringen regelen

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt er direct een glasverzekering afgesloten.
Wij adviseren u om een inboedelverzekering af te sluiten. U bent dan verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Er zijn ook verzekeringen die nuttig zijn om af te sluiten, zoals de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.

Let op: Heeft u al een (inboedel)verzekering? Geef dan niet alleen de adreswijziging door, maar ga ook na of u nog voldoende verzekerd bent.

 

WonenPlus

Voor oudere bewoners is extra ondersteuning soms nodig. Hiervoor zijn zowel in Velsen als in Bloemendaal organisaties onder de naam WonenPlus in het leven geroepen. Iedere huurder van Brederode Wonen die de leeftijd van 65 jaar bereikt, kan een gratis klusabonnement aanvragen.
www.wonenplus-velsen.nl
www.welzijnbloemendaal.nl/wonenplus