Ga naar de inhoud
Huurachterstand

Bespreek het met ons

In de huurovereenkomst is afgesproken dat u de huur vóór de eerste dag van de maand betaalt. Hebben wij op die dag geen betaling ontvangen, dan ontvangt u een herinnering. Zo nodig volgt een tweede herinnering (aanmaning). U krijgt daarmee ruimschoots de gelegenheid om uw betalingsachterstand te voldoen.

Vermoedt u dat er een betalingsachterstand gaat ontstaan, neem dan direct contact op met onze afdeling Wonen. Bij een kleine huurachterstand kunnen we een betalingsregeling treffen. Daarbij lost u in maximaal zes termijnen de achterstand af en blijft u de lopende huren op tijd betalen. Door uw problemen tijdig te bespreken voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder. Zo voorkomt u onnodige kosten.

 

Wet Vroegsignalering

Indien u langer dan 30 dagen een huurachterstand heeft, sturen wij uw gegevens door naar de gemeente. Op basis van de wet Vroegsignalering is de gemeente verplicht om vervolgens het maatschappelijk werk in te schakelen. Zij zullen indien nodig contact opnemen. Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen.

 

Voorkomen huisuitzetting

Bij een huurachterstand van twee of meer maanden kunt u in Velsen gebruik maken van het project preventie huisuitzetting. Dit project richt zich op het tegengaan van woningontruimingen op basis van huurachterstand. Brederode Wonen zal, met toestemming van de huurder, maatschappelijk werk inschakelen. Zij nemen contact op met de huurder en proberen samen met hen een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door te helpen met de administratie op orde te krijgen, een bewindvoerder in te schakelen of te begeleiden naar schuldhulpverlening. Voorwaarde van dit traject is dat de lopende huur op tijd wordt betaald en dat er zicht is op een goede betalingsregeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal Beheer, 023 525 91 91.

 

Schuldhulpverlening

Heeft u iedere maand moeite met rondkomen, dan biedt schuldhulpverlening via de gemeente mogelijk uitkomst. Voor de gemeente Bloemendaal kunt u hiervoor terecht bij Bureau Schuldhulpverlening, Zijlsingel 1 in Haarlem, telefoon (023) 5114040. Woont u in de gemeente Velsen, dan kunt u een intakegesprek aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken, Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden, telefoon (0255) 567200.