Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

04 september 2017

 

 

 

 

 

Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties) uitvoerde voor corporaties. Dit imago-onderzoek voerden zij in samenwerking met brancheorganisatie Aedes uit. Het resultaat van dit onderzoek is gebundeld in een rapport waarbij de resultaten van Brederode Wonen worden vergeleken met het landelijke beeld.

Het imago-onderzoek is digitaal uitgezet onder 400 huurders van Brederode Wonen, 24% (=96 huurders) heeft de vragenlijst ingevuld.
Hierbij kwamen de volgende kernwaarden aan bod:

  • Betrouwbaarheid

  • Transparantie

  • Dicht bij de huurder

  • Lokale betrokkenheid

  • Financiële doelmatigheid

  • Maatschappelijke betrokkenheid

Op alle onderdelen scoort Brederode Wonen beter dan het landelijk gemiddelde en daar zijn wij natuurlijk trots op! Maar… wij weten ook dat van ‘tevreden achteroverleunen’ geen sprake kan zijn. Wij blijven alert op de ontwikkeling van de klanttevredenheid en kijken steeds welke actie er nodig is om onze huurders zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Het volledige rapport (PDF) vindt u hier.

KWH is een vereniging opgericht door, voor en met corporaties; zij zet zich in om samen te bouwen aan prettig wonen, zonder winstoogmerk. Hier leest u meer over KWH: http://www.kwh.nl/over-kwh