Plannen woningen Leidsevaart

24 augustus 2017

Gisteravond, dinsdag 29 augustus, zijn de bewoners van Leidsevaart 272-288 door Brederode Wonen geïnformeerd over de plannen voor dit complex.

De betreffende 9 woningen zijn net na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De kwaliteit van de toen beschikbare materialen was niet optimaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bouwtechnische kwaliteit niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.Ook woontechnisch zijn de woningen niet toekomstbestendig. Ze zijn klein en voldoen niet aan de duurzaamheidseisen. Zelfs met een ingrijpende renovatie is het niet mogelijk de gewenste kwaliteit te realiseren.

Om die redenen hebben we moeten concluderen dat het complex “op” is en we dit complex moeten vervangen door nieuwbouw.

Geen fijne boodschap voor de bewoners. De komende periode gaan we met elke bewoner afzonderlijk in gesprek over voor hen passende oplossingen.