Ga naar de inhoud

U kunt het onderstaande formulier 'verzoek tot eenmalige huurverlaging' invullen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 


Let op: 
Wij kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen als u kunt aantonen dat u gedurende een half jaar een laag (gezamenlijk) bruto
inkomen heeft. Dit toont u aan met 6 recente salarisstroken, of een uitkeringsspecificatie of een verklaring ZZP-er (als u zelfstandige bent). 
Onvolledige aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Huurdersgegevens
Inkomensgegevens
Om aan te kunnen tonen dat u gedurende een half jaar een laag (gezamenlijk) bruto inkomen heeft, ontvangen wij graag één van de volgende documenten: 6 recente salarisstroken, of een uitkeringsspecificatie, of een verklaring ZZP-er (als u zelfstandige bent).
Voor het bepalen van de juiste huurprijs is het noodzakelijk dat we weten uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Dit moet overeenkomen met het aantal ingeschrevenen op uw adres.